• Lorem ipsum

iRobot:
Cyberhuis is een officiële iRobot dealer en alle robots die u bij ons koopt hebben dus de 2 jaar fabrieksgarantie (6 maanden voor accessoires en accu). Mocht er wat misgaan binnen de garantieperiode dan wordt dit geheel kosteloos gerepareerd door de servicedienst van iRobot. Maar ook na de 2 jaar garantieperiode kunt u altijd bij Cyberhuis terecht voor service en reparatie. Wij hebben een eigen reparatie service en vrijwel alle onderdelen op voorraad. 

Mocht u een defect iRobot product onder garantie willen laten repareren dan kunt u terecht bij de fabrieksservicedienst van iRobot. Op alle nieuwe Europese iRobot producten zit 2 jaar garantie na aankoopdatum (6 maanden voor accu en andere verbruiksartikelen). 

Het telefoonnummer van iRobot voor garantie voor Nederland en België is:+0031107131884 (NL)
Mocht het nummer even niet bereikbaar zijn dan kunt u ook terecht op de website van iRobot.  Daar kunt u een formulier invullen zodat iRobot uw serviceaanvraag in behandeling kan nemen.

Is uw Roomba of Braava inmiddels meer dan 2 jaar oud (buiten de garantie) en u woont in Nederland of Belgie? 
Dan kunt u het beste eerst even bellen (088-8780000) of mailen met [email protected] .

Alle losse iRobot reserve onderdelen hebben 6 maanden garantie.

Robomow:
Cyberhuis is ook een officiële Robomow dealer en servicepunt. Alle robots die u bij ons koopt hebben 3 jaar fabrieksgarantie van Robomow. Mocht er wat misgaan binnen de garantieperiode dan wordt dit geheel kosteloos gerepareerd door de servicedienst van Robomow. Maar ook na de 2 jaar garantieperiode kunt u altijd bij Cyberhuis terecht voor service en reparatie. Op onderdelen heeft u 6 maanden garantie. Voor een Robomow batterij geldt een garantieperiode van 1 jaar. 

Fabrieksgarantie vervalt bij:

  • Ondoelmatig of ongeschikt gebruik
  • Niet-opvolging van de gebruikshandleiding
  • onjuiste montage en/of ingebruikname
  • onjuiste of nalatige behandeling
  • ondoelmatige en/of niet door MTD toegestane wijzigingen of reparaties
  • niet opvolging van het voor het product voorgeschreven onderhoudsintervallen (minstens 1 x per jaar) of uitvoering van onderhoud door niet-geautoriseerde personen.

Cyberhuis geeft u assistentie zowel voor- als na uw aankoop, u kunt ons altijd bellen (088-8780000) of emailen ([email protected]) met vragen.

Retourneren:
Mocht u binnen 14 dagen besluiten om een gekocht artikel retour te sturen dan kunt u daarvoor eventueel dit formulier gebruiken.

 


 

iRobot fabrieksgarantievoorwaarden

HET WORDT AANBEVOLEN OM DE ORIGINELE VERPAKKING VAN HET PRODUCT TE BEWAREN OM DE JUISTE GARANTIESERVICE VAN IROBOT TE ONTVANGEN.

De garantieverplichtingen van iRobot voor dit product zijn beperkt tot de voorwaarden hieronder beschreven:
iRobot Corporation (“iRobot”) geeft garantie op defecten van het materiaal en de afwerking van dit product voor een periode van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum. (“Garantieperiode”). Als er een defect ontstaat en er binnen de Garantieperiode door iRobot een geldige claim wordt ontvangen, zal iRobot 1) het product repareren door nieuwe of gerenoveerde onderdelen te gebruiken, 2) het product vervangen door een nieuw product of een product gemaakt van bruikbare gebruikte onderdelen dat op zijn minst gelijkwaardig functioneert als het originele product, of 3) het product vervangen door een nieuw en verbeterd model dat op zijn minst op dezelfde manier of beter functioneert dan het originele product. iRobot geeft 90 dagen garantie op de onderdelen die bij een eerdere reparatie door iRobot vervangen zijn en dezelfde defectverschijnselen veroorzaken.  Als een product of onderdeel vervangen wordt, wordt het vervangende item uw eigendom en het vervangen item wordt het eigendom van iRobot.

Instructies voor Garantieservice: 
Als u problemen met het product ondervindt, gelieve dan een van de service hotlinenummers te bellen, die hieronder vermeld staan. Zorg ervoor dat u het serienummer bij de hand heeft, voordat u belt. In geval van een defect aan een product, in overeenstemming met de garantievoorwaarden, wordt uw product binnen de daarop volgende werkdagen opgehaald. Als de service voltooid is, ontvangt u uw product weer terug.

 

OPMERKING: Voordat u uw product aan garantieservice overhandigt is het uw verantwoordelijkheid om het product goed te verpakken, door de originele verpakking te gebruiken (of een gelijkwaardige verpakking). In het pakket moet u het defecte product en alle accessoires bijvoegen, zoals het laadapparaat, virtuele muren, homebase met lader, en afstandsbediening samen met het bewijs van aankoop (kassabon, facturen of gelijkwaardige documenten) en de retourlabel (RMA-aanvraagformulier) die u zult ontvangen nadat u met de hotline contact heeft opgenomen met alle beschreven informatie die nodig is.

Uitzonderingen en beperkingen:
Deze garantie is niet van toepassing: a) bij schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik, verwaarlozing, vuur, water, bliksem, of door andere natuurlijke oorzaken, ongeoorloofde wijzigingen of nalatigheid in het volgen van de instructies die bij het product geleverd zijn; b) bij reparatie of een poging tot reparatie door iemand die niet door iRobot bevoegd is; c) als het product niet in een juiste verpakking vervoerd wordt en dit transportbeschadigingen veroorzaakt; d) in het geval van onbedoeld gebruik of slecht onderhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het schoonmaken van het product; e) bij externe oorzaken zoals schommelingen in de elektrische spanning; f) bij normale slijtage; g) bij oorzaken die niet in verband staan met een defect aan het product; h) als een serienummer verwijderd of opnieuw aangebracht is; i) bij schade tijdens transport; of j) door een product dat niet van iRobot is of door accessoires, zoals batterijen, filters of borstels.  De garantie geldt alleen voor de eerste koper en kan niet worden overgedragen op een ander persoon. 
VOOR HET MAXIMUM KRACHTENS DE WET, ZIJN DEZE GARANTIE EN DE REMEDIES HIERBOVEN BESCHREVEN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, REMEDIES EN VOORWAARDEN, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, EXPLICIET OF IMPLICIET. IROBOT WIJST ELKE EN ALLE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK AF, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INDIEN IROBOT INGEVOLGE DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING DE IMPLICIETE GARANTIES ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE NIET KAN AFWIJZEN OF UITSLUITEN, DAN ZULLEN CLAIMS DIE ONDER DEZE IMPLICIETE GARANTIES VALLEN VOOR DE MATE DIE MOGELIJK IS VERVALLEN VANWEGE VERLOOPTIJD VAN DE GARANTIEPERIODE. GEEN ENKELE IROBOT DOORVERKOPER, AGENT, OF WERKNEMER IS BEVOEGD OM AAN DEZE GARANTIES OP ENIGE MANIER IETS TE WIJZIGEN, AAN TE VULLEN OF TOE TE VOEGEN. 
VOOR HET MAXIMUM KRACHTENS DE WET, IS IROBOT NIET AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN ENIGE SCHENDING VAN GARANTIE OF VOORWAARDEN, OF EEN ANDERE JURIDISCHE THEORIE. VOOR CONSUMENTEN DIE ONDERSTEUNING HEBBEN VAN CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN OF VOORSCHRIFTEN IN HET LAND VAN AANKOOP, OF ANDERS, IN HET LAND VAN RESIDENTIE, IS DE ONDERSTEUNING VERLEEND DOOR DEZE GARANTIE IN OVEREENSTEMMING MET ALLE RECHTEN EN OPLOSSINGEN BESCHREVEN IN DEZE CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN EN BEPALINGEN. IN DE MATE DAT VERPLICHTINGEN ONDER DEZE CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN EN BEPALINGEN BEPERKT MOCHTEN ZIJN, IS DE ENIGE OPTIE VAN IROBOT HET VERVANGEN OF REPAREREN VAN HET PRODUCT OF HET NOGMAALS AANBIEDEN VAN DE REPARATIESERVICE.