actie

 

Actievoorwaarden “Win een jaar lang honden- of kattenvoer” actie

I Algemeen

 1.  Aanbieder van de actie is Robopolis B.V., Popovstraat 46, 8013 RK te Zwolle
 2. De actie loopt van 1 september 2014 tot en met 9 november 2014 voor een periode van 10 weken. Wie in deze periode een iRobot Roomba stofzuigrobot koopt bij één van de geautoriseerde iRobot dealers (overzicht te vinden op http://nl.robopolis.com/verkooppunten/) komt in aanmerking voor het winnen van de prijs.

II Deelname en persoonsgegevens

 1. Deelname aan de actie staat uitsluitend open voor een ieder die in Nederland woonachtig is en de aanschaf bij een Nederlands verkooppunt heeft gedaan.
 2. Bij deelname aan de promotie zult u worden verzocht enkele persoonsgegevens, zoals naam, adres en e-mailadres te verstrekken. Alle persoonsgegevens zullen door de Aanbieders alleen worden verwerkt en gebruikt ten behoeve van de afhandeling van uw deelname aan de promotie tenzij in het registratieproces anders is aangegeven.
 3. Door deelname aan de promotie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden.
 4. De deelnemers verklaren door middel van deelname aan deze promotie op de hoogte te zijn van het feit dat hun volledige naam genoemd kan worden op de website – in geval van het plaatsen van (optionele) uitgeschreven reactie. Iedere deelnemer stemt hier uitdrukkelijk mee in. Weekwinnaars zullen op de actiesite worden vermeld.

III De actie

 1. U kunt deelnemen aan deze actie als u gedurende de actieperiode en bij een geautoriseerd iRobot dealer één van de iRobot Roomba stofzuigrobots koopt.
 2. Bij aankoop van een iRobot Roomba stofzuigrobot  zoals vermeld in artikel III.1 ontvangt u informatie over de deelname of wordt u verwezen naar www.irobotacties.nl
 3. U schrijft zich in door de benodigde gegevens in te vullen via www.irobotacties.nl: NAW-gegevens, bestaand e-mailadres, mobiele telefoonnummer, het serienummer van de iRobot Roomba stofzuigrobot, soort huisdier (hond/kat), leeftijd, gezinssamenstelling en de winkel van aankoop. Een kopie van het aankoopbewijs dient te worden ge-upload.
 4. De looptijd van de actie is 10 weken waarin elke week onder de inschrijvingen van de desbetreffende week een winnaar zal worden getrokken.
 5. In de week dat u zich inschrijft dingt u mee naar het winnen van een jaar lang droogvoer voor uw hond- of kat. Een week begint op maandag en loopt tot en met zondag. Elke maandag wordt de winnaar bekend gemaakt en ontvangen alle deelnemers bericht van de uitslag. Zolang het moment van aankoop binnen de actieperiode valt, kunt u zich in elke van de tien weken waarin een trekking plaatsvindt inschrijven.

 

 1. Uw deelname wordt altijd gecontroleerd op serienummer, winkel van aankoop en aankoopbewijs. Bij tijdige ontvangst van de deelname inschrijving en na goedkeuring van het meegezonden aankoopbewijs neemt u deel aan de actie. Alle gevraagde informatie dient te worden verstrekt. Onvolledige inzendingen dingen niet mee naar de prijs.
 2. Alle prijswinnaars ontvangen binnen 30 dagen na afloop van de actieperiode hun prijs.

IV De prijs en vaststelling winnaar

 1. De prijs “Win een jaar lang honden- of kattenvoeding” bestaat uit een jaar lang droogvoer voor een hond of kat en is gebaseerd op de gemiddelde benodigde voeding zoals voorgeschreven door het LICG (Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren). Dit betekent dat de prijs een jaar lang voeding voor een kat (gewicht van 4 kg aangehouden) uit 24 kg droogvoer bestaat en voor een hond (gemiddeld gewicht van 20 kg aangehouden) uit 110kg droogvoer bestaat. De prijs bestaat dus uit deze hoeveelheden voeding en is gebaseerd op een huishouden met één huisdier. Gedurende de actieperiode wordt er wekelijks een winnaar gekozen. De trekking zal op onpartijdige wijze geschieden.
 2. De prijswinnaar kan kiezen uit één van de volgende merken als men gekozen heeft voor kattenvoeding: Whiskas, Royal Canin, Prins, Purina One, Felix, Iams, Eukanuba, Pro Plan, en Hill’s. De prijswinnaar die heeft aangegeven hondenvoeding te willen ontvangen kan kiezen uit één van de volgende merken: Royal Canin, Prins, Eukanuba, Hill’s, Pro Plan, Dog Chow, Smolke, Fokker en Pedigree.
 3. Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 16 en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
 4. De prijs is persoonsgebonden en ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegereikt. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Robopolis B.V.. Bij weigering of niet aanvaarden van de prijs of aan de prijs verbonden voorwaarden zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 5. Wanneer u de prijs wint ontvangt u bericht van Robopolis en zal de voeding 30 dagen na afloop van de actieperiode worden uitgekeerd en bij u op het aangegeven adres worden afgeleverd. 
 6. De winnaar wordt gedurende de actieperiode wekelijks op maandag bekend gemaakt via de website. De winnaar wordt tevens per e-mail op de hoogte gebracht.
 7. Deelname is serienummer-gebonden, per serienummer kan éénmaal meegedongen worden naar de prijs.  U neemt dus per serienummer deel aan de trekking van de week waarin u dat serienummer registreert. Het serienummer van de iRobot Roomba stofzuigrobot kunt u als volgt vinden: Draai de stofzuigrobot om en haal de opvangbak los. Er is nu een witte sticker zichtbaar met 3 letters en 18 cijfers, dit is het serienummer van uw iRobot Roomba stofzuigrobot.
 8. Robopolis B.V. behoudt zich het recht voor om de prijs niet uit te keren als Robopolis B.V. een winnaar verdenkt van fraude, of de iRobot Roomba stofzuigrobot niet aangeschaft is via een geautoriseerd iRobot dealer. Dit om te voorkomen dat Robopolis B.V. de prijs aan een onrechtmatige winnaar verstrekt.

V Slotbepalingen

 1. Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of geopenbaard worden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Robopolis B.V.
 2. Robopolis B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor de actie tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen om hun motiverende redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens hun kan doen gelden.
 3. Aan deze actie of de uitslag ervan kunnen geen rechten worden ontleend. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 4. In geval van klachten over de actie dient u die schriftelijk per e-mail aan info.nl@robopolis.com te sturen. Binnen 2 weken zal schriftelijk contact met u worden opgenomen. Klachten dienen vóór 15 november te worden ingediend.
 5. Bij andere vragen over de actie kunt u telefonisch contact opnemen met Robopolis B.V.  via telefoonnummer 038 – 737 01 76 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00).
 6. Deze actievoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.irobotacties.nl 
 7. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.